سارا     علاءSara   Ala                

    معاون  برنامه ریزی و پشتیبانی فروش شرکت نفت بهران

در باره من

نام و نام خانوادگی : سارا    علاء

سال تولد : 1350   -     محل تولد : تهران

·  سوابق تحصیلات :

دیپلم علوم تجربی دبیرستان ایران—آلمان (تهران - قلهک) ، 1368

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز— 1372

کارشناسی ارشد شیمی—فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود—1376

کارشناسی ارشد MBA - گرایش سازمان های خدماتی - سازمان مدیریت صنعتی  -1389

·  سوابق مطالعاتی :

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی سینتیکی  مواد بازدارنده از خوردگی در سیالات خنک کننده.

 

 

 

 

 

 

 

- ارائه مقالات و سخنرانی های متعدد در زمینه سیالات خنک کننده در سمینارهای آموزشی و تخصصی شرکت نفت بهران.

- ساخت دستگاه تقطیر در خلاء برش های روغنی برای اولین بار در ایران .

- راه اندازی آزمایش ارزیابی عملکرد ضد یخ در ظروف شیشه ای مطابق ASTM D1384 برای اولین بار در ایران.

- راه اندازی آزمایش شبیه سازی عملکرد ضد یخ مطابق استاندارد ASTM D2570 برای اولین بار در ایران.

·  سوابق شغلی :

کارشناس ارشد واحد پژوهش شرکت نفت بهران—1371 تا 1376

رئیس برنامه ریزی فروش شرکت نفت بهران—1376 تا 1385

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی فروش شرکت نفت بهران—1385 تا امروز

تهران — خیابان شریعتی - خیابان ظفر (شهید دستگردی) - کوچه شریفی  شماره 47 - شرکت نفت بهران - واحد برنامه ریزی و پشتیبانی فروش.

 

E-mail: sara_ala@yahoo.com

            info@saraala.com

 

تماس بامن :

Text Box: آدرس وب سایت شرکت نفت بهران :www.behranoil.com    

Text Box: خلاصه و مقدمه
Text Box: فصل اول بخش اول
Text Box: فصل اول بخش دوم
Text Box: فصل دوم بخش اول
Text Box: فصل دوم بخش دوم
Text Box: فصل سوم
Text Box: فصل چهارم
Text Box: مراجع